Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Komunikat

Utworzono dnia 01.04.2021

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków w obszarach:

  1. pomoc społeczna,
  2. wpieranie rodziny,
  3. polityka prorodzinna,
  4. promocja i ochrona zdrowia,
  5. promocja i ochrona zdrowa oraz edukacja publiczna,
  6. kultura

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni z praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji   oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział
w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 r., godz. 15.30 w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4, drogą pocztową lub na adres e-mail: cus@cus.ugczarnkow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

(67) 253 02 91 wew. 22 

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny