Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Pomoc Społeczna

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI STANOWIĄCYCH REJON OPIEKUŃCZY

  1. Jadwiga Szutowicz: Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Romanowo Górne, Walkowice, Średnica.
  2. Zbigniew Faligowski: Brzeźno, Marunowo, Sarbia, Sarbka, Śmieszkowo, Radolinek.
  3. Weronika Dolna: Ciszkowo, Goraj – Zamek, Góra nad Notecią, Mikołajewo, Pianówka, Romanowo Dolne, Romanowo Dolne – Lipica, Romanowo Dolne – Osuch.
  4. Małgorzata Horoszkiewicz: Bukowiec, Gajewo, Jędrzejewo, Jędrzejewo Jesionowo, Jędrzejewo Kaźmierówka, Jędrzejewo Książnica, Jędrzejewo Piaski, Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Pomorska Wola, Zofiowo.
  5. Kamila Fąferek: Gębice, Gebiczyn, Grzępy, Huta, Hutka, Paliszewo, Komorzewo. 

RODZAJE WSPARCIA:

1. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
-  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
-sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
-interwencja kryzysowa,
-schronienie,
-posiłek,
-niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
-mieszkanie chronione,
-pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
-pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

OŚWIADCZENIE ŚWIADCZENIOBIORCY

Utworzono dnia 05.02.2021, 09:05

PODANIE O POMOC

Utworzono dnia 05.02.2021, 09:05

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 05.02.2021, 09:05

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Utworzono dnia 05.02.2021, 09:05

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny