Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, uzależniony od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę:

-kryterium dochodowe – 674,00zł;
-kryterium dochodowe dla rodziny, gdzie członkiem jest niepełnosprawne dziecko – 764,00zł

Wysokość zasiłku rodzinnego – od m-ca listopada 2016r.:

-na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 95,00 zł;  
-na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 124,00 zł;  
-na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 135,00 zł;  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany w wysokości 1 000,00 zł na nowonarodzone dziecko

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany w wysokości 400,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacany w wysokości 193,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w wysokości;

-na dziecko do 5 roku życia - 90,00 zł;
-na dziecko powyżej 5 roku życia –110,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolonego wypłacany w wysokości 100,00 zł na uczące się dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) - wypłacany w wysokości 113,00 zł na uczące się dziecko, które zamieszkuje w internacie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacany
w wysokości 69,00 zł na uczące się dziecko, które dojeżdża do szkoły.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacany w wysokości 100,00 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

„Złotówka za złotówkę” przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych nie oznacza utraty tych świadczeń. Przekroczenie progu dochodowego o złotówkę, 20 zł, 30 zł, oznacza pomniejszanie wysokości zasiłku rodzinnego. Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad wynosi 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków  w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje w kwocie 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany niezależnie od dochodu w wysokości 215,84 (do października 2019r.) osobom, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany (jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia).

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane niezależnie od dochodu osobom, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia
w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 1830,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Zasiłek dla opiekuna – świadczenie przyznawane dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł (od października 2018r.) miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017, poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 664,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł (od października 2018r.) miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków (5 i więcej) ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie do wniosku o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekunczego

Utworzono dnia 01.07.2020, 07:43

Wniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy

Utworzono dnia 01.07.2020, 07:42

Wniosek - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Utworzono dnia 01.07.2020, 07:41

Wniosek - świadczenia rodzinne

Utworzono dnia 01.07.2020, 07:37

WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONTO

Utworzono dnia 06.04.2020, 12:33

Wniosek - świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:04

Wniosek - świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:03

Wniosek - zasiłek pielęgnacyjny

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:03

Zasiłek rodzinny - załącznik - więcej dzieci

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:02

Zasiłek rodzinny - załącznik - dochody nieopodatkowane

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:01

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny