Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Świadczenia wychowawcze

Świadczenie wychowawcze (500+):

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowa-niem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy przysługuje:1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wy-sokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko (uwagę należy zwrócić na przepis art. 5 ust. 2 i ust. 2a ustawy, które dotyczą – podzielności świadczenia).
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy), jeżeli:1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpiecze-nia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ZAŁĄCZNIKI:

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny