Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na 2023 rok

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na 2023 rok

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany w ramach  projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumentacja konkursowa w załączniu

Informacje

Liczba wyświetleń: 23
Utworzono dnia: 23.11.2022

Historia publikacji

  • 23.11.2022 13:28, Administrator
    Edycja strony: Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na 2023 rok
  • 23.11.2022 13:28, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie - otwarty konkurs pożytek na 2023
  • 23.11.2022 13:28, Administrator
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 7 do ogłoszenia konkursowego 2023 - umowa powierzenia danych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wykaz klauzul

Klauzula informacyjna dotycząca Uchodźców - wersja polska

Klauzula informacyjna dotycząca Uchodźców - wersja ukraińska

 

Szanowni Państwo

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, Rybaki 3, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

-Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków reprezentowany przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.