Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mogą wskazać swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków w obszarach:

  1. pomoc społeczna,
  2. wpieranie rodziny,
  3. polityka prorodzinna,
  4. promocja i ochrona zdrowia,
  5. promocja i ochrona zdrowa oraz edukacja publiczna,
  6. kultura

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni z praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji   oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział
w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 r., godz. 15.30 w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pok. nr 4, drogą pocztową lub na adres e-mail: cus@cus.ugczarnkow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

(67) 253 02 91 wew. 22 

 

AKTUALNOŚCI:

Diagnoza potrzeb wsparcia społecznego mieszkańców gminy Czarnków

Utworzono dnia 31.03.2021

Dzień dobry, Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat potrzeb związanych ze wsparciem społecznym w gminie Czarnków. Ankieta jest anonimowa a zebrane w ten sposób informacje pozwolą na bardziej efektywne dostosowanie wdrażanych projektów...

czytaj dalej na temat: Diagnoza potrzeb wsparcia społecznego mieszkańców gminy Czarnków

ZAŁĄCZNIKI:

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny