Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Zamówienia publiczne

Zapytanie numer 02/CUS/2020 Dotyczące wyboru wykonawcy: Obsługa prawna projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków” w ramach realizacji projektuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie numer 01/CUS/2020 Dotyczące wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań koordynatora merytorycznego w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków” w ramach realizacji projektuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze oferty na na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Czarnków.

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od  stycznia 2021r. do czerwca 2021r. – w dni nauki szkolnej.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie usług wsparcia dla Seniorów w wieku 70+ bądź innych osób w trudnej sytuacji, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie podstawowe potrzeby w okresie do 31.12.2020r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od  stycznia 2021r. do czerwca 2021r. – w dni nauki szkolnej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2021 roku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków.

Zapytanie ofertowe na realizacji usługi dot. zapewnienia usług wsparcia dla Seniorów w wieku 70+ bądź innych osób w trudnej sytuacji, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie podstawowe potrzeby w okresie do 31.12.2020r.

Zapytanie ofertowe na realizację zakupu laptopów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE najkorzystniejszej oferty na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób miezkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2021, z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społecznai zawodowa mieszkańców Gminy Czarnków w okresie od  01.10.2020 do 31.12.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2020 (w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystnniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych: w Śmieszkowie. Sarbi i Romanowie w okresie wrzesień - grudzień 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 01 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. – w dni nauki szkolnej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE najkorzystniejszej oferty na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE najkorzystniejszej oferty na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację kontraktów socjalnych, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Czarnków wymagających wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych
w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020r. – w dni nauki szkolnej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2020 roku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci
w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym
w okresie od 02 styczeń 2020r. do 26 czerwiec 2020r. – w dni nauki szkolnej.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posilku dla dzieci w szkołach podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnyym i Górnym w okresie od 01.09. do 31.12.2019r. - w dni nauki szkolnej.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci
w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi oraz w Romanowie Dolnym i Górnym
w okresie od 01 września 2019r. do 31 grudnia 2019r. – w dni nauki szkolnej.

 

 

Czarnków, 04.12.2018r.

 

Protokół

z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zamawiający:

Gmina Czarnków / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Oceny ofert i wyboru ofert dokonała :

Mirosława Szmyt – osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Joanna Mazur – zamawiający

Zapytanie ofertowe przekazano do:

1.Noclegownia przy Parafii p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec;

2.Dom Ludzi Bezdomnych „MAR-KOT”, ul. Pogodna 55, 60-104 Poznań;

3.Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka – Dom dla bezdomnych, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz;

4.Stowarzyszenie MONAR, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT Schronisko w Pile, ul. Długosza 33, 64-920 Piła;

5.Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno;

6.Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.gopsczarnkow.pl.

Oferty w terminie do 30.11.2018 roku złożyli:

1.Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, ul. M. Kopernika 2, 05-850 Ozorów Mazowiecki;

2.Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła;

3.Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno.

Kryteria oceny oferty:

1. Najniższa cena za dobę usługi zaoferowana przez oferenta.

2. Dogodne umiejscowienie placówki – schroniska/noclegowni/ogrzewalni (odległość od siedziby zamawiającego).

Rozstrzygnięcie:

Po przeanalizowaniu ofert wybrano ofertę złożoną przez: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła na usługę schroniska dla bezdomnych.

Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca przedstawił korzystną ofertę oraz placówka położona jest w dogodnej odległości od siedziby Zamawiającego (istnieje bezpośrednie połączenie komunikacyjne oraz duża częstotliwość jeżdżących autobusów). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zbiorcze zestawienie cen

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Wartość oferty

Cena brutto

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, ul. M. Kopernika 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

30,00 zł brutto za dobę, 379 km

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Długosza 33, 64-920 Piła

38,00 zł brutto za dobę, 37 km

Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot”, Gościejewo 52A, 64-611 Rogoźno

38,00 zł brutto za dobę, 35 km

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Czarnków, 23.11.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1986 ze zm.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożyły:

  • Na świadczenie usług opiekuńczych w podstawowym zakresie: UNIFUND Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków;
  • Na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych, ze względu na szeroką ofertę oraz cenę: Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków oraz ORF-Medica Sp. komandytowa, Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków – w zależności od potrzeb wskazanych we wnioskach o pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych potencjalnych świadczeniobiorców.

Uzasadnienie: Wybrani Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą oraz szeroką ofertę i spełniają warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowane ceny mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z Wykonawcami zostaną zawarte umowy – na usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie na okres 01.01.2019 – 31.12.2019r. oraz w zależności od potrzeb z pozostałymi oferentami.

Zbiorcze zestawienie – złożone oferty

L.P.

Nazwa oferenta

Usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie

(stawka za godzinę)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

(stawka za godzinę)

1.

ORF-Medica Sp. komandytowa, Sarbka 14, 64 – 700 Czarnków

Nie złożono oferty

Rehabilitacja ruchowa

70,00 zł

Terapia neurologiczna

80,00 zł – 120 zł

Psychoterapia

100,00 zł

Inne: Terapia energotonowa

100,00 zł

osteoterapia

140,00 zł

biofeedback

100,00 zł

Terapia SCIO - diagnoza

300,00 zł

Terapia SCIO - terapia

150,00 zł

Terapia zajęciowa

80,00 zł

hydroterapia

80,00 zł

Terapia ręki, nogi, miednicy, szyi

Po 80,00 zł

Logopeda

80,00 zł

Mapa mózgu

350,00 zł

Masaż

80,00 zł

Terapia Sherborne

120,00 zł

Osteopatia pediatryczna

200,00 zł

Terapia pedagogiczna

80,00 zł

2.

Salve – Med., ul. Chodzieska 6A,
64-810 Kaczory

Nie złożono oferty

Nie złożono oferty

3.

Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko”,
ul. Kwiatowa 1/12, Brzeźno,
64 – 700 Czarnków

24,00 zł

Nie złożono oferty

4.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Równe Szanse”, Gajewo 35, 64 – 700 Czarnków

30,00

Rehabilitacja ruchowa

65,00zł

Terapia neurologiczna

77,00 zł

Psychoterapia

Nie złożono oferty

Inne: ćwiczenia rozwojowe

67,00 zł

Integracja sensoryczna

70,00 zł

Ćwiczenia rozciągające

60,00 zł

Ćwiczenia rozciągające ścięgno Achillesa

70,00 zł

Masaż klasyczny

68,00 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające

57,00 zł

Refleksoterapia

60,00 zł

Symulacja sensoryczna lub polisensoryczna

67,00 zł

Terapia metodą PNF

77,00 zł

Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne

77,00 zł

5.

Usługi Opiekuńcze Barbara Szałaśnik, ul. Książęca 32/2,
64-920 Piła

Nie złożono oferty

Nie złożono oferty

6.

UNIFUND Sp. z o.o.,
os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków

21,50 zł

Rehabilitacja ruchowa – 69,00 zł

Psychoterapia – 69,00 zł

Logopedia – 69,00 zł

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w 2019 roku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków.


I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Czarnków z siedzibą ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-13-77 -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie będący jej jednostką organizacyjną Gminy Czarnków z siedzibą ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
tel. 67 255 05 80/ 67 253 02 91
fax: 67 253 02 91
e-mail: gops.czarnkow@op.pl

II.    Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie przepisu z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro ww. ustawy nie stosuje się.

III.     Opis przedmiotu zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
▪ schroniska dla bezdomnych,
 ▪ noclegowni,
▪ ogrzewalni,
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Czarnków (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zamieszkania jest Gmina Czarnków.

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Decyzje zawierać będą:
• imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
• rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone skierowaniem w formie pisemnej w ciągu 7 dni.

3. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) jednego gorącego posiłku dziennie,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.  

4. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

5. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług, zgodnie z obowiązującymi standardami:
a) tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt  w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

6. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy
w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

7. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

8. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury do GOPS Czarnków.

9. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

10. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
1. Wymagania niezbędne:
a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnoepidemiologiczne, przeciwpożarowe i inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.VI. Warunki i zakres realizacji.
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto w złotych polskich za dobę pobytu - za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).VII. Kryterium oceny ofert.
1. Najniższa cena za dobę usługi zaoferowana przez oferenta.
2. Dogodne umiejscowienie placówki – schroniska/noclegowni/ogrzewalni (odległość od siedziby zamawiającego).VIII. Sposób przygotowania oferty:
1.Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.
IX. Wymagane dokumenty:
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 30 dni przed złożeniem oferty.  
2.W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 40 dni przed złożeniem oferty.  
 3. W przypadku pozostałych podmiotów inny aktualny dokument właściwy dla podmiotu z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być dawniejsza niż 40 dni przed złożeniem oferty.  
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
5. Inne dokumenty, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
•    upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
•    zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Czarnków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
•    upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
6. Odpis statutu.
7. W sytuacji, gdy dokumenty składane są w kopii jest ona potwierdzana za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, siedziba: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30.11.2018 roku do godziny 15:30.
3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jadwiga Szutowicz, tel. 67 253 02 91 wew. 27.
XII. Postępowanie może być unieważnione do czasu zawarcia umowy.
XIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Projekt umowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Czarnków, 05.11.2018r.


Z poważaniem
Joanna Mazur
p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

Czarnków, 05.11.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej złożyła Restauracja „Cegielnia”, ul. Krótka 5, Brzeźno, 64 – 700 Czarnków.

 

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%-9,50 zł za posiłek

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie
~ Joanna Mazur

Czarnków, dnia 19.10.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.), z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

TREŚĆ ZAMÓWIENIA

Czarnków, dnia 09.10.2018r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 02 stycznia 2019r. do 19 czerwca 2019r. – w dni nauki szkolnej.

 

DO POBRANIA

Czarnków, 21.08.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w postaci przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Śmieszkowie, Sarbi i Hucie oraz w Romanowie Dolnym i Górnym w okresie od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018r. – w dni nauki szkolnej złożyła FHU „Wicher” Bogdan Wicher, Stajkowo 27,
64-720 Lubasz, PIZZERIA – RESTAURACJA „SILVANO”, ul. Rynek 25, 64-710 Połajewo.

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%-9,48 zł za posiłek

Uzasadnienie:

Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę w określonym przez Zamawiającego terminie i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia.

Wybrany wykonawca został poinformowany telefonicznie o rozstrzygnięciu postępowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny